Vitenskap og teknologi er spesielt viktig innen medisin, for eksempel når det kommer til vaksiner. En vaksine brukes til å stimulere immunapparatet slik at den vaksinerte blir immun mot den aktuelle sykdommen uten å bli syk. Her ser vi nærmere på vaksinens historie og utvikling.

Den første vaksinen

Utvalgt bilde Teknologi og vaksiner Den forste vaksinen - Teknologi og vaksiner

Den første vaksinen ble introdusert av den britiske legen Edvard Jenner i 1795. Jenner brukte kukoppervirus til å beskytte mot koppervirus, et beslektet virus som er veldig skadelig mot mennesker.

Asiatiske leger hadde lenge før dette brukt en tilsvarende metode, hvor de ga barn skorpe fra lesjoner fra mennesker som hadde fått koppervirus. Dette hadde blandet effekt, da noen utviklet immunitet, mens andre bare ble smittet.

Jenners metode med å bruke et lignende og mindre skadelig virus for å danne immunitet mot kopper, viste seg å være en optimal framgangsmåte.

I 1881 demonstrerte den franske mikrobiologen Louis Pasteur at immunitet mot miltbrann kan oppnås ved å injisere sauer med en svekket versjon av basillen som er årsaken til sykdommen. Fire år senere utviklet Pasteur en beskyttelse mot hundegalskap.

Etter hans tid ble søken etter nye vaksiner intensivert og vaksiner mot bakterier og virus ble introdusert til menneskeheten. Gjennom denne forskningen ble koppervirus fullstendig utryddet over hele verden i 1980, og antall poliotilfeller ble redusert med 99 prosent.

I dag har vi egne vaksiner mot et stort antall sykdommer, selv om ikke alle er 100 prosent effektive eller kun brukes på grupper med stor risiko.

Covid og mRNA-vaksiner

Utvalgt bilde Teknologi og vaksiner Covid og mRNA vaksiner - Teknologi og vaksiner

Verden skal være glade for at Covid-19 viruset ikke kom noen år tidligere. Vaksinen mot Covid-19 er en type mRNA-vaksine som det har blitt forsket på i flere tiår, men som hadde sine første kliniske tester først etter 2010.

Måten mRNA vaksiner lages gjør at disse kan utvikles mye raskere enn vanlige vaksiner. I tillegg til dette kan produksjonen av disse vaksinene standardiseres, noe som gjør det enkelt å øke produksjonen i tilfelle man trenger å vaksinere hele verden i løpet av noen måneder.

Mange forskere mener det vil vært tilnærmet umulig å beskytte befolkningen mot en stadig utviklende Covid-19 uten forskningen som ligger til grunn for mRNA. Verden hadde trolig sett helt annerledes ut hvis Covid-19 hadde dukket opp i Kina for 15 år siden.

Teknologi og vaksiner