Begrepene teknologi og vitenskap brukes gjerne om hverandre, men de er langt fra ensbetydende. Her ser vi nærmere på hva de to begrepene betyr og forskjellen mellom dem. Vi ser også på betydningen av vitenskap og teknologi i praksis.

Vitenskap

Utvalgt bilde Teknologi og vitenskap Vitenskap - Teknologi og vitenskap

Vitenskap handler om å innhente kunnskap om ulike fenomener og finne årsaken til dem. Ordet defineres i Store norske leksikon som «systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning», og det brukes både om selve forskningen og om resultatene det gir. Det skilles gjerne mellom ulike typer vitenskap, for eksempel naturvitenskap, medisinsk vitenskap og samfunnsvitenskap.

Teknologi

Utvalgt bilde Teknologi og vitenskap Teknologi - Teknologi og vitenskap

Teknologi på sin side er bruk av vitenskap for praktiske formål. Store norske leksikon definerer teknologi som «læren om teknikker og de tilhørende materielle produkter innenfor et bestemt område». Det finnes flere ulike typer teknologi, men felles for dem er utvikling og bruk av produkter til industriell eller personlig bruk.

Vitenskap og teknologi

Utvalgt bilde Teknologi og vitenskap Vitenskap og teknologi - Teknologi og vitenskap

Vi bruker altså ordet vitenskap om innhenting av kunnskap, og ordet teknologi når vi setter denne kunnskapen i praksis. Vitenskap om en sykdom kan for eksempel bli benyttet til å utvikle et teknologisk verktøy for å kurere den aktuelle sykdommen. Vitenskap handler om teorier og undersøkelser, mens teknologi dreier seg om produksjon og prosesser.

Vitenskap og teknologi i praksis

Utvalgt bilde Teknologi og vitenskap Vitenskap og teknologi i praksis - Teknologi og vitenskap

Vitenskap og teknologi går altså som hånd i hanske, og påvirker alle deler av livene våre. Teknologisk og vitenskapelig utvikling er kanskje spesielt viktig innen medisin, da medisinske innovasjoner kan forbedre og til og med redde liv.

For tiden jobbes det for eksempel med å utvikle sensorer for å kontrollere diabetes, en sykdom som på verdensbasis rammer mer enn én av ti voksne. Ifølge Bergens Tidene er sensoren på størrelse med et riskorn, og den skal altså gjøre hverdagen til diabetikere enklere.

Teknologi kan også brukes til å redde mer enn bare mennesker. Nesten to tusen år etter vulkanutbruddet fra Vesuv skal nå ny teknologi blåse liv i pompeii. Den italienske byen ble begravd i aske fra det voldsomme vulkanutbruddet i år 79 e.Kr.

Pompeii har stått på verdensarvlisten siden 1997, men de siste tiårene har byen forfalt betydelig. Ny teknologi og kunnskap om hvordan byens innbyggere levde skal nå gi byen nytt liv.

Teknologi og vitenskap